velhus-1

Om Velhuset

Adresse:
Kasaveien 1
0890 Oslo
 

Maridalen Velhus- et levende hus og møteplass for alle!


Med nymalt hus og nytt tak er Maridalen velhus i enda «bedre form»  til å romme nye og «gamle» brukere.
I Kasaveien 1 trives både fastboende og «utabygdsfolk». Beboere i 2. etg av huset bidrar til at det  ikke står tomt når de 25 håpefulle i alderen 1-6 år  reiser hjem etter nok en begivenhetsrik dag i Maridalen barnehage.  De har masse boltreplass både inne og ute, og onsdager overlater de storsalen til Marka mobile eldresenter avd Maridalen. Senteret er for dem som bor eller har bodd i markadistriktene Maridalen, Sørkedalen og Solemskogen. Brukerne har bla tilbud om fotpleie, frisør eller trim/tur samt fristelser fra kafeen - som bidrar til at praten går livlig rundt matbordet.  Det er viktig med en møteplass - uansett alder.
Styret i Mardialen Vel har sine faste møter på kveldstid en hverdag i måneden, ellers er det fritt frem for å leie de trivelige og lyse lokalene - både på ettermiddag/kveld og i helgene. Se nærmere omtale av romplan (storsal, lillesal, scene, kjøkken) og priser.