Lover for Maridalen Vel

Lover for Maridalen Vel omfatter;
  • Formål
  • Medlemskap
  • Stemmerett og valgbarhet
  • Kontingent
  • Foreningens ledelse
  • Valg
  • Forandring av lovene
  • Organisatoriske tilknytninger
  • Oppløsning av foreningen

Lovene kan leses i detalj ved å klikke på "Lover" nedenfor.

Foreningens virkeområde er vist under "Virkeområde"