Fellesbrev fra Vellene: Maridalen, Sørbråten og Solemskogen sendt februar 2020

Brev til VAV Feb. 2020

26. februar 2020 Les mer...

Gang- og sykkelvei/utvidet skulder

Bystyret har vedtatt gang- og sykkelvei i Maridalen, mens vi mener en utvidet veiskulder er et bedre alternativ.

Les høringsuttalelsen vår her.

Les mer...