Gang- og sykkelvei/utvidet skulder

Bystyret har vedtatt gang- og sykkelvei i Maridalen, mens vi mener en utvidet veiskulder er et bedre alternativ.

Les høringsuttalelsen vår her.

Les mer...